De resultaten van meditatie: verkregen uit objectief onderzoek
Veel mensen mediteren simpelweg om mentale en fysieke vermoeidheid op te lossen en tot rust te komen. Andere mensen geven aan meer inzicht en verdieping van hun eigen bewustzijn te willen ervaren. Diverse onderzoeken geven aan dat regelmatig mediteren positieve effecten heeft op het afbouwen van het stressniveau van mensen maar ook tot meer zelfrealisatie leidt. Meditatie is daarmee goed voor zowel het lichaam als de geest èn bewust-zijn. De bloeddruk normaliseert, evenals de met stress verbonden biochemische stoffen zoals cortisol, adrenaline etc. Het vermogen om meer in verbinding te komen met jezelf en beter te luisteren naar wat de conditie van je fysiologie van je vraagt, groeit eveneens.

We zijn ons brein:
Het belangrijkste effect van meditatie is mogelijk wel dat de activiteit van de rechterhersenhelft gestimuleerd wordt zodat het denken meer intuïtief en creatief wordt. Er is meer evenwicht tussen de linker- en de rechterhelft van de hersenen tijdens het mediteren, waardoor er als het ware "ruimte" ontstaat voor nieuwe impulsen en ervaringen.
In de fysiologie treden significante veranderingen op tijdens en na de meditatietijd. De afname van stresshormonen als cortisol en adrenaline in samenhang met een toename van de zgn. "gelukshormonen" melatonine en serotonine is een opvallend aspect dat uit het wetenschappelijk onderzoek naar voren komt. 
Er is na zoveel positief onderzoek eigenlijk niet veel aandacht aan meditatie besteed in de reguliere media. Pas nu - na 30 jaar - beginnen steeds meer mensen en artsen de voordelen van mediteren te ervaren en te waarderen.  De beoefenaars van stilte meditatie is aan het groeien en zal, gezien de positieve ontwikkelingen, ook gaan toenemen Nederland.
Hieonder een verkorte weergave van een aantal onderzoeken met bronvermelding:

pagina wordt vernieuwd binnenkort meer interessant recent onderzoek naar de effecten op korte en langere termijn